Сертификати

ATEX сетификат - 1

ATEX сетификат - 2

ISO 9001:2015 сертификат

Политика по качеството

Продукти

GS-220.B.V Газов сензор за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти

GS-ADR.B.V Адресируем газов сензор за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти

GA-220.LI Газсигнализираща централа до 2 канала за лицев монтаж

GA-220.LI Газсигнализираща централа до 6 канала за лицев монтаж

GA-220.EI Газсигнализираща централа до 4 канала за монтаж на еврошина

GA-ADR.L.08 Осем-канална адресируема газсигнализираща централа

GA-ADR.L.16 Шестнадесет-канална адресируема газсигнализираща централа

GS-500 Портативен газсигнализатор за метан, LPG, CO и локализиране на течове

GasSense-1000 Портативен газсигнализатор за измерване на експлозивни и токсични газове

GasSense-1000.L Портативен газсигнализатор за откриване на течове на експлозивни газове и хладилни агенти

H-220 Битов газсигнализатор за метан, LPG, CO и качество на въздуха

KU12-1 Изпълнително устройство 12V с един релеен изход

KU12-3 Изпълнително устройство 12V с един три релейми изхода

KU24-1 Изпълнително устройство 24V с един релеен изход

KU24-3 Изпълнително устройство 24V с три релейни изхода

Продукти излезли от производство

 

GSS-100 Газов сензор за метан и пропан-бутан

GSC-100 Газсигнализираща централа до 3 канала за монтаж на еврошина

GS-220.P Газов сензор за експлозивни и токсични газове

GS-220.T Газов сензор за експлозивни и токсични газове

GS-ADR.P Адресируем газов сензор за експлозивни и токсични газове

GA-220.L.01 Едноканална газсигнализираща централа за лицев монтаж

GA-220.E.01 Едноканална газсигнализираща централа за монтаж на еврошина

GA-220.L.02 Двуканална газсигнализираща централа за лицев монтаж

GA-220.E.02 Двуканална газсигнализираща централа за монтаж на еврошина

GA-220.L.03 Триканална газсигнализираща централа за лицев монтаж

GA-220.L.04 Четириканална газсигнализираща централа за лицев монтаж

GA-220.L.05 Петканална газсигнализираща централа за лицев монтаж

GA-220.L.06 Шестканална газсигнализираща централа за лицев монтаж

 

Софтуер