Адресируемите газови сензори GS-ADR.BC.V за експлозивни газове следят нивата на въглеводородни газове, органични разтворители и техните изпарения, водород, природен газ, пропан-бутан и други взривоопасни газове.

Прецизността на измерването и бързата реакция са гарантирани от използването на различни принципи на детекция с каталитични, полу-проводникови или електрохимични сензорни елементи.

Надежната работа на сензора са гарантирани от функцията за автодиагностика, чрез която непрекъснато се следи изправността на сензора и линиите и се сигнализира при проблем.

Калибрирането на сензора се извършва дистанционно - с магнитен ключ – без отваряне на корпуса, което улеснява периодичната проверка и поддръжка.

Газовите сензори GS-ADR.BC.V са в метален корпус със степен на защита IP 65.

Проектирани за работа с газсигнализищи централи GA-ADR.

Адресируемите газови сензори GS-ADR.BC.V са предназначени да следят концетрацията на експлозивни газове и изпарения, органични разтворители и водород и да реагират при повишавне на допустимите концентрации.

Заедно с Адресируемите газсигнализиращи централи GA-ADR те могат да бъдат интегрирани в цялостната система за сградна автоматизация.

Контролирани газове

и органични разтворители

Формула

Обхват на измерване

Код за поръчка

Амоняк

NH3

0 – 1000ppm

GS-ADR.BC.V.02-00

Ацетилен

C2H2

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Ацетон

(CH3)2CO

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Бензен

C6H6

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Водород

Н2

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Етилен

C2H4

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Етанол

C2H5OH

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Изобутан

C4H10

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Метан

CH4

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Оцетна киселина

C2H4O2

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Пропан-бутан

C3H8 ; C4H10.

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Пропен

C3H6

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Толуен

C6H5CH3.

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Хексан

C6H14

0 - 100% LEL

GS-ADR.BC.V.02-00

Сензори за газове, които не са отразени в таблицата, се произвеждат с предварителна поръчка.

Местата, на които газовите сензори GS-ADR.BC.V трябва да бъдат инсталирани и техният брой, зависят от множество фактори като: физични своиства на контролирания експлозивен газ – молекулно тегло, летливост, запалимост и др., класификацията и структурата на помещенията, въздушните течения в тях и степента на замърсяване и запрашеност, местоположението на работещия в помещенията персонал, източнициите на газ, околната температура и др.

Таблица с физичните свойства на запалимите вещества вижте тук.

Подробна информация за избора на сензор и изисвания към монтажа ще получите тук

Gas Sense GS-ADR.BC.V

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • принцип на измерване: полупроводников, каталитичен, електрохимичен
 • обхват на измерване: 0 – 100% ДГВ
 • изходни сигнали: 3 транзисторни /предупреждение, аларма, повреда/, RS485
 • отчитане времето на живот на сензора
 • захранващо напрежение: 12V/DC ÷ 24V/DC
 • консумирана мощност: < 2W
 • тегло: 520 гр.
 • размери: 155 х 95 х 48 mm /Д х Ш х В/
 • материал на корпуса: Алуминиева сплав
 • степен на защита на корпуса: IP65
 • кабелни входове: до 3 /М16/
 • температурен обхат: -20 ÷ + 50 ºC
 • влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: 1 bar ± 20%
 • продължителност на работа: до 8 години при нормални условия (за полупроводникови и каталитични сензори)
 • отговаря на изискванията на EN 50270
 • ATEX сертификация:
 • II 2G Ex ma (ib) e IIC T4 Gb
 • II 2D Ex to (ib) ma IIIC T135oC IP65 Db