Осигурява подаването на еталонна газова смес до сензорния елемент и активира режима на автоматично калибриране на сензора.

Приложим за газови сензори GS-220, GS-ADR, GS-300.A и GS-300.N.

UGC-01

Технически характеристики

  • размери: 40x60x40mm
  • тегло: 0,050кg
  • работна температура: -20 - 50°C
  • относителна влажност: 30 - 95 % RH (без кондензация)

Техническо описание