22.09.2022

На най-големия HVAC панаир в Европа "Инвест Електроникс" ООД ще представи нови продуктови решения за измерване и контрол на експлозивни, токсични газове и хладилни агенти, предназначени за промишлени и битови условия.