04.02.2019

Ще бъдат представени газсигнализатори за измерване и контрол на втечнени петролни газове за индустриални и битови приложения.