05.06.2018

Бяха представени газсигнализатори за измерване и контрол на втечнени петролни газове.
Благодарим на всички, които ни посетиха на изложението.