Газовите сензори GAS SENSE са част от стационарните газсигнализиращи системи. Те са предназначени да следят за наличие на експлозивни и токсични газове и изпарения във въздуха. При превишаване на допустимите концентрации да сигнализират, като активират аларма, и да задействат свързаните към тях изпълнителни механизми.

Адресируемите газови сензори GAS SENSE се предлагат в 2 серии GS-300.N и GS-ADR.BC.V. Използването на различни методи на измерване, комуникационни технологии, степен на защита на корпуса и варианти за монтаж дава възможност за намиране на оптимални решения, които да отговорят на изискванията във всички индустрии. 

Приложения

Газ

Административни сгради

Експлозивни и токсични

Акумулаторни помещения

Н2, SO2

Атомни електроцентрали  

Експлозивни, Н2

Биологични отпадъци и сметища

Метан, H2S

Водно и Топлоелектрически централи

Експлозивни, СО 

Водо-пречиствателни станции

Метан, H2S, Cl2, O2

Добив и съхранение на въглища

Експлозивни, СО, О2

Заваръчни помещения

Експлозивни и токсични

Индустриални пещи

Експлозивни, СО, О2, SO2, NO2

Камери за боядисване

Експлозивни

Котелни помещения

Експлозивни

Парни и газови турбини

Експлозивни, H2, CO, O2

Печатници

Експлозивни и токсични

Преработка и съхранение на нефт и нефтни продукти

Експлозивни, H2S, CO, O2

Производство на пестициди и агрохимикали

Експлозивни и токсични

Производство на пластмаса и стъкло

Експлозивни и токсични

Производство на хартия и целулоза  

Експлозивни, H2S, Cl2 и токсични

Производство на багрила и пигменти, бои и лакове

Експлозивни и токсични

Ресторанти и кухненски блокове

Експлозивни 

Самолетни хангари

Експлозивни

Тунели и подземни гаражи

Експлозивни, CO, NO, NO2

Gas Sense GS-300.N

Адресируеми газови сензори за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти с изход RS485 и комуникационен протокол Modbus. Aвтодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Материал на корпуса –ABS. Степен на защита IP 65.

Съвместими с газсигнализиращи централи GA-ADR.

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Адресируеми газови сензори за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти с изход RS485 и комуникационен протокол Modbus. Aвтодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Материал на корпуса – алуминиева сплав. Степен на защита IP 65.

Сертифицирани по изискванията на ATEX.

Съвместими с газсигнализиращи централи GA-ADR.

Продукти

Gas Sense GS-300.N

Gas Sense GS-300.N

Адресируеми газови сензори за експлозивни газове с RS-485 изход, автодиагностика на сензора, дистанционно калибриране, пластмасов корпус.

Gas Sense GS-300.N

Gas Sense GS-300.N

Адресируеми газови сензори за експлозивни газове с RS-485 изход, автодиагностика на сензора, дистанционно калибриране, пластмасов корпус.

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Адресируеми газови сензори за експлозивни газове, летливи органични съединения и водород с RS-485 изход, автодиагностика на сензора, дистанционно калибриране, метален корпус. Сертифицирани по изискванията на АТЕХ.

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Адресируеми газови сензори за токсични газове и кислород с RS-485 изход, автодиагностика на сензора, дистанционно калибриране, метален корпус. Сертифицирани по изискванията на АТЕХ.

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Gas Sense GS-ADR.BC.V

Адресируеми газови сензори за хладилни агенти – амоняк и фреони HFCs, HCFCs, CFCs, с RS-485 изход, автодиагностика на сензора и дистанционно калибриране. Метален корпус. Сертифицирани по изискванията на АТЕХ.