Битовите газсигнализатори H-220 следят концентрацията на взривоопасни газове и изпарения, летливи органични ратворители и въглероден окис в битови условия и алармират светлинно и звуково при превишяване на максимално допустимите нива.

В зависимост от контролирания газ, битовите газсигнализатори от серията H-220 се предлагат в следните модлели: H-220-CH4 – за метан, H-220-LPG - за пропан-бутан, H-220-IAQ - качество на въздуха, H-220-CO- за въглероден окис.

Битовите газсигнализатори от серията H-220 са надеждно нискостойностно решение за контрол на лесно запалими и токсични газове и изпарения. Те са подходящи за жилищни и офис сгради, ресторанти и леки промишлени производства, където не се изисква употреба на ATEX сертифицирана/взривозащитена/ апаратура.

H-220-CH4 и H-220-LPG

Битовите газсигнализатори H-220-CH4 за метан и H-220-LPG за пропан-бутан са с вграден полу-проводников сензорен елемент, свтлинна светодиодна и звукова сигнализация при повишена концентрация на газ, възможност за калибриране, тест – режим и релеен изход . Лесени и удобни за монтаж.

В съответствие със стандарт EN 50194.

H-220-IАQ

Битов газсигнализатор H-220-IАQ за контрол на качеството на въздуха с вграден полу-проводников сензорен елемент, светлинна светодиодна и звукова сигнализация при повишена концентрация на летливи органични съединения, дим, пари, и други замърсители, възможност за калибриране, тест – режим и релеен изход . Лесен и бърз монтаж.

H-220-CO

Битов газсигнализатор H-220-CO за въглероден окис с вграден електрохимичен сензорен елемент, светлинна светодиодна и звукова сигнализация при повишена концентрация на СО, възможност за калибриране, тест – режим и релеен изход . Лесен и бърз монтаж.

В съответствие със стандарт EN 50291.

Продукти

H-220.CH4

H-220.CH4

Битовият газсигнализатор за метан е микропроцесорен уред с вграден полупроводников сензорен елемент, светлинна светодиодна и звукова сигнализация, ТЕСТ режим, възможност за управление на електромагнитен клапан.

H-220.LPG

H-220.LPG

Микропроцесорен уред за контрол на нивата на LPG с вграден полу-проводников сензорен елемент, светлинна светодиодна и звукова сигнализация, ТЕСТ режим, възможност за управление на електромагнитен клапан.

H-220.IАQ

H-220.IАQ

Микропроцесорен уред за контрол на качетвото на въздуха с полупроводников сензор, светлинна светодиодна и звукова сигнализация, ТЕСТ режим, релеен изход за управление на вентилация или електромагнитен клапан.

H-220.CO

H-220.CO

Битовият газсигнализатор за СО е микпопроцесорен уред с вграден електрохимичен сензор, светлинна светодиодна и звукова сигнализация, ТЕСТ режим, релеен изход за управление на вентилация, възможност за калибриране.