Инвест Електроникс предлага специализирано допълнително оборудване, необходимо за конфигурирането и периодичното обслужване на газсигнализиращите системи, което включва:

Компоненти и модули, приложими при конфигурирането на газсигнализиращи системи:

  • адресируеми релейни модули
  • захранващи блокове
  • сирени

Специализирано оборудване за периодична проверка и калибриране на газсигнализиращи системи:

  • магнитен накрайник за автоматично калибриране
  • конвертор RS485/USB за връзка с PC

Поради изключително разнообразното приложение на Газсигнализиращите системи конфигурирането на всяка една от тях е специфично. Предлаганото от Инвест Електроникс допълнително оборудване спомага за оптималното окомплектоване с всичко неоходимо за въвеждането в експлоатация, периодичното обслужване и поддръжка на предлаганите от нас продукти.

Адресируеми релейни модули RM-4.ADR - изпълнителни елементи, осигуряващи управление на силови вериги. Управлението се осъществява от адресируемата газсигнализираща централа GA-ADR. Разполагат с 4 релейни изхода с превключващи контаки - 230VAC/2A.

Сирена AI12-01 – звуково-светлинен сигнализатор със захранващо напрежение 12V.

Магнитен ключ UGC- 01 - накрайник с магнитен ключ, за автоматично калибриране на газови сензори, позволяващ пероидична проверка и настройка в потенциално експлозивна среда без отваряне на корпуса. Осигурява подаването на еталонна газова смес до сензорния елемент и активира режима на автоматично калибриране на сензора. Приложим за газови сензори GS-220, GS-ADR, GS-300.A и GS-300.N.

Конвертор RS485/USB – устройство за диагностика и настройка на газови сензори GS-220, GS-ADR, GS-300.A и GS-300.N. С него се осъществява бръзка между сензорите и компютър и посредством специализиран софтуер се извършва първоначална настройка на сензора, периодична проверка и настройка по време на експлоатация и диагностика при повреда.

Продукти

RM-4.ADR

RM-4.ADR

Адресируем контролер с 4 релейни изхода , захранващо напрежение 12 - 30V/DC, безпотенциални превключващи контакти, монтаж на еврошина

UGC-01

UGC-01

Накрайник с магнитен ключ, за автоматично калибриране на газови сензори, позволяващ пероидична проверка и настройка в потенциално експлозивна среда без отваряне на корпуса. 

AI12-01

AI12-01

Сирена с захранващо напрежение 12V/DC, звуково налягане 95dB и светлинна индикация.