Газсигнализиращите централи GAS SENSE са част от стационарните газсигнализиращи системи. В комбинация с различни газови сензори предлагат множество решения за контрол на експлозивни и токсични газове и изпарения. Те следят показанията на сензорите и при получавне на сигнал за наличие на газ, алармират и задействат изпълнителни механизми.

Газсигнализиращите централи GAS SENSE се предлагат в три серии GA-220, GA-300 и GA-ADR. Различните модели могат да контролират от 1 до 6 входни линии или от 1 до 32 сензора. Разработените различни варианти на корпуса/за панелен монтаж и еврошина/ ги прави удобни за инсталиране и поддръжка.

Всички предлагани модели съответстват на изискуемите стандарти.

Моделите GA-220 с газовите сензори GS-220 отговарят на изискванията за работа в потенциално взривопасна среда /ATEX/ .

Приложения

Газ

Административни сгради

Експлозивни и токсични

Акумулаторни помещения

Н2, SO2

Атомни електроцентрали  

Експлозивни, Н2

Биологични отпадъци и сметища

Метан, H2S

Водно и Топлоелектрически централи

Експлозивни, СО 

Водо-пречиствателни станции

Метан, H2S, Cl2, O2

Добив и съхранение на въглища

Експлозивни, СО, О2

Заваръчни помещения

Експлозивни и токсични

Индустриални пещи

Експлозивни, СО, О2, SO2, NO2

Камери за боядисване

Експлозивни

Котелни помещения

Експлозивни

Парни и газови турбини

Експлозивни, H2, CO, O2

Печатници

Експлозивни и токсични

Преработка и съхранение на нефт и нефтни продукти

Експлозивни, H2S, CO, O2

Производство на пестициди и агрохимикали

Експлозивни и токсични

Производство на пластмаса и стъкло

Експлозивни и токсични

Производство на хартия и целулоза  

Експлозивни, H2S, Cl2 и токсични

Производство на багрила и пигменти, бои и лакове

Експлозивни и токсични

Ресторанти и кухненски блокове

Експлозивни 

Самолетни хангари

Експлозивни

Тунели и подземни гаражи

Експлозивни, CO, NO, NO2

GA-220

Газсигнализиращите централи от серията GA-220 са проектирани във варианти за контрол на 1 до 4 зони за монтаж на еврошина и от 1 до 6 зони за монтаж на лицев панел. Всички модели са с входни линии със собствена сигурност. Имат две алармени нива със светлинна индикация и релейни изходи, автодиагностика на линиите и сензорите, звукова сигнализация, режими TEST и RESET и възможност за буферно захранване.

Газсигнализиращите централи от серията GA-220 са проектирани за работа с газови сензори GS-220 за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти.
Сертифицирани по изискванията на ATEX .

GA-300

Газсигнализиращите централи от серията GA-300 са разработени във варианти за контрол от 1 до 4 зони и монтаж на еврошина. Имат 2 алармени нива при повишена газова концентрация, светлинна и звукова индикация, сигнализация при повреден сензор или прекъсната линия. Тест. Те са ценово оптимизирани решения за обекти, където не се изисква сертифицирана за работа в потенциално взривоопасна среда апаратура. Газсигнализиращите централи от серията GA-300 са съвместими с газови сензори GA-300.L за метан и пропан-бутан.

GA-ADR

Адресируемите газсигнализиращите централи от серията GA-ADR.E1 се предлагат във варианти за контрол на 4 до 32 сензора. Предлагат се в корпус за монтаж на DIN шина. Имат 3 алармени нива със светлинна и звукова индикация и програмируеми релейни изходи, RS485 интерфейс, LCD дисплей, енергонезависима памет за събития, възможност за управление на отдалечени изпълнителни устройства, възможност за буферно захранване.

Адресируемите газсигнализиращите централи от серията GA-ADR.E1 са съвместими с газови сензори GS-ADR и GS-300.N за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти.

Продукти

GA-220.LI

GA-220.LI

Газсигнализиращи централи с цифрови входове, контрол на до 2 зони, монтаж на лицев панел, две алармени нива, с релейни изходи, светлинна и звукова сигнализация, режими TEST и RESET. АТЕХ сертифицирани.

GA-220.EI

GA-220.EI

Газсигнализиращи централи с цифрови входове, контрол на до 4 зони, монтаж на еврошина, две алармени нива, с релейни изходи, светлинна и звукова сигнализация, режими TEST и RESET. АТЕХ сертифицирани.

GA-220.LI

GA-220.LI

Газсигнализиращи централи с цифрови входове, контрол на до 6 зони, монтаж на лицев панел, две алармени нива с релейни изходи, светлинна и звукова сигнализация, режими TEST и RESET. АТЕХ сертифицирани.

GA-ADR.E1

GA-ADR.E1

Адресируема газсигнализираща централа с 1 входна линия и до 32 газови сензора, 3 алармени нива, RS 485 интерфейс, LCD дисплей.

GA-300

GA-300

Газсигнализиращи централи с аналогови входове, възможност за влючване на до 4 газови сензора за CH4 или LPG, режими TEST и RESET, LED индикация, диференциална звукова сигнализация. Монтаж на еврошина.