Газовите сензори GAS SENSE са част от стационарните газсигнализиращи системи. Те са предназначени да следят за наличие на експлозивни и токсични газове и изпарения във въздуха. При превишаване на допустимите концентрации да сигнализират, като активират аларма, и да задействат свързаните към тях изпълнителни механизми.

Приложения

Газ

Административни сгради

Експлозивни и токсични

Акумулаторни помещения

Н2, SO2

Атомни електроцентрали  

Експлозивни, Н2

Биологични отпадъци и сметища

Метан, H2S

Водно и Топлоелектрически централи

Експлозивни, СО 

Водо-пречиствателни станции

Метан, H2S, Cl2, O2

Добив и съхранение на въглища

Експлозивни, СО, О2

Заваръчни помещения

Експлозивни и токсични

Индустриални пещи

Експлозивни, СО, О2, SO2, NO2

Камери за боядисване

Експлозивни

Котелни помещения

Експлозивни

Парни и газови турбини

Експлозивни, H2, CO, O2

Печатници

Експлозивни и токсични

Преработка и съхранение на нефт и нефтни продукти

Експлозивни, H2S, CO, O2

Производство на пестициди и агрохимикали

Експлозивни и токсични

Производство на пластмаса и стъкло

Експлозивни и токсични

Производство на хартия и целулоза  

Експлозивни, H2S, Cl2 и токсични

Производство на багрила и пигменти, бои и лакове

Експлозивни и токсични

Ресторанти и кухненски блокове

Експлозивни 

Самолетни хангари

Експлозивни

Тунели и подземни гаражи

Експлозивни, CO, NO, NO2

Gas Sense GS-300.L

Газови сензори за експлозивни газове. Предлагат се в 2 варианта:

- Газови сензори GS-300.L за метан с аналогов изход (0-4-12-20mA), автодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Материал на корпуса ABS и степен на защита IP65. Предназначен за работа с газсигнализиращи централи GA-300.

- Газови сензори GS-300.L за пропан бутан с аналогов изход (0-4-12-20mA), автодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Материал на корпуса ABS и степен на защита IP65. Предназначени за работа с газсигнализиращи централи GA-300.

Gas Sense GS-220.B.V

Газови сензори за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти. Предлагат се в 3 варианта:

- Газови сензори GS-220.B.V за есплозивни газове с изход RS485. Aвтодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Алуминиев корпус със степен на защита IP65. Съвместими с газсигнализиращи централи GA-220. Предназначени за работа с газсигнализиращи централи GA-220.

- Газови сензори GS-220.B.V за токсични газове с изход RS485. Aвтодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Алуминиев корпус със степен на защита IP65. Съвместими с газсигнализиращи централи GA-220. Предназначени за работа с газсигнализиращи централи GA-220.

- Газови сензори GS-220.B.V за хладилни агенти с изход RS485. Aвтодиагностика на сензора, две нива на сигнализация и светлинна индикация. Алуминиев корпус със степен на защита IP65. Съвместими с газсигнализиращи централи GA-220. Предназначени за работа с газсигнализиращи централи GA-220.

Газовите сензори GS-220.B.V са сертифицирани по АТЕХ когато се използват заедно с газсигнализиращи централи GA-220.

Продукти

GS-220.B.V

GS-220.B.V

Газови сензори за експлозивни, токсични газове и хладилни агенти с цифрови изходи, автодиагностика на сензора, дистанционно калибриране, метален корпус. Сертифицирани по изискванията на АТЕХ.